LEADER meetme toel on Niinsaare Puhkekeskuses ellu viidud projekt “Niinsaare Puhkekeskuse pƤikeseelektrijaama rajamine, Ƶhksoojuspumba paigaldamine ja ATS laiendamine”.