LEADER meetme toel on Niinsaare Puhkekeskuses ellu viidud projekt “Niinsaare Puhkekeskuse päikeseelektrijaama rajamine, õhksoojuspumba paigaldamine ja ATS laiendamine”.